Μελέτη και θεραπεία διαταραχών Ορθής Πέδησης

Η κινητική ανάλυση βάδισης διαγιγνώσκει την ύπαρξη πιθανού εμβιομηχανικού προβλήματος Ορθής-Πέδησης που είτε συνέβαλλε στο ορθο-πεδικό πρόβλημα του ασθενούς είτε δημιουργήθηκε λόγω της χρονιότητας αυτού, συμβάλλοντας στη διάγνωση του. Η μελέτη καταγραφής των πιέσεων κατά τη στάση και τη βάδιση οδηγεί είτε στην παραγωγή των κατάλληλων ορθωτικών πελμάτων ή/και σύσταση στοχευμένου ασκησιολογίου προκειμένου διάγνωσης, αντιμετώπισης και της πρόληψης της παθολογικής κατάστασης.

Για Ασθενείς

Διότι βασίζεται στο θεραπευτικό σχέδιο χρήσης των δραστικότερων θεραπευτικών μέσων που εφαρμόζονται στον κατάλληλο χρόνο ανάλογα με το στάδιο της νοσολογίας ενώ παράλληλα διαγιγνώσκει και θεραπεύει τις παράπλευρες συνέπειες καθώς τα βαθύτερα αίτια που οδήγησαν σε αυτή.

Προκειμένου να εκπονηθεί το κατάλληλο προσωπικό σχέδιο θεραπείας προτείνεται η δια ζώσης κλινική εξέταση και η εκτίμηση του ιστορικού της νοσολογίας και της γενικότερης κατάστασης υγείας.
Εναλλακτικά μπορείτε να ακολουθήσετε τα βήματα του 1ου Online Ραντεβού.

Tο The Ortho.ReGen. Protocol δεν μια θεραπεία. Είναι ένα θεραπευτικό σχέδιο της αναγεννητικής Ορθοπεδικής, που χρησιμοποίει κατάλληλα τα δραστικότερα θεραπευτικά μέσα της ιατρικής επιστήμης και αποκατάστασης, προσαρμοζόμενα κατάλληλα στον ασθενή και τη νοσολογία, προκειμένου να πετύχει την πλήρη ίαση στο συντομότερο χρονικό διάστημα.

Δείτε Περισσότερα