Υλικά μείωσης των φορτίων και προστασίας αρθρώσεων

Στα πλαίσια της ολοκληρωμένης προσέγγισης της θεραπείας ασθενούς με το OrthoReGen. Protocol, «με το κλειδί στο χέρι», παρέχεται η δυνατότητα παροχής υλικών αποφόρτισης των πασχόντων περιοχών με βακτηρίες, νάρθηκες, κηδεμόνες, ταινίες, προκειμένου της προαγωγής της αποθεραπείας, της βελτίωσης της κίνησης και της πρόληψης τους.

Τα ορθοπεδικά αυτά είδη έχουν επιλεγεί από την ομάδα του OrthoReGen. με γνώμονα την ποιότητα και την ακριβή προσαρμογή τους σε κάθε παθολογική οντότητα.

Για Ασθενείς

Διότι βασίζεται στο θεραπευτικό σχέδιο χρήσης των δραστικότερων θεραπευτικών μέσων που εφαρμόζονται στον κατάλληλο χρόνο ανάλογα με το στάδιο της νοσολογίας ενώ παράλληλα διαγιγνώσκει και θεραπεύει τις παράπλευρες συνέπειες καθώς τα βαθύτερα αίτια που οδήγησαν σε αυτή.

Προκειμένου να εκπονηθεί το κατάλληλο προσωπικό σχέδιο θεραπείας προτείνεται η δια ζώσης κλινική εξέταση και η εκτίμηση του ιστορικού της νοσολογίας και της γενικότερης κατάστασης υγείας.
Εναλλακτικά μπορείτε να ακολουθήσετε τα βήματα του 1ου Online Ραντεβού.

Tο The Ortho.ReGen. Protocol δεν μια θεραπεία. Είναι ένα θεραπευτικό σχέδιο της αναγεννητικής Ορθοπεδικής, που χρησιμοποίει κατάλληλα τα δραστικότερα θεραπευτικά μέσα της ιατρικής επιστήμης και αποκατάστασης, προσαρμοζόμενα κατάλληλα στον ασθενή και τη νοσολογία, προκειμένου να πετύχει την πλήρη ίαση στο συντομότερο χρονικό διάστημα.

Δείτε Περισσότερα