Ωράριο Λειτουργίας
 • ΔΕΥ-ΠΑΡ 10:00 – 20:00
Επικοινωνία
Ρωτήστε μας

  Οστικό Οίδημα (Εισαγωγή)

  Το οστικό οίδημα ή οίδημα του μυελού των οστών είναι ένας περιγραφικός όρος που αναγνωρίζει ένα ειδικό μοτίβο απεικόνισης μαγνητικού συντονισμού (MRI) το οποίο μπορεί να παρατηρηθεί σε έναν αριθμό κλινικών οντοτήτων, οι οποίες συχνά χαρακτηρίζονται από τον πόνο ως κύριο σύμπτωμα.

  Αρχικά η πάθηση αυτή είχε χαρακτηριστεί ως παροδική οστεοπόρωση.Σήμερα όμως έχει επικρατήσει ο όρος σύνδρομο οστικού οιδήματος και μπορούν να αναφερθούν και ως υπό-περιοστικά αιματώματα.

  Κλινικά έχουμε την συγκέντρωση υγρού μέσα στις οστικές δοκίδες με συνοδό έντονο πόνο και δυσκαμψία, κυρίως στη φόρτιση.

  Απεικονιστικά Ευρήματα

  Στη Μαγνητική Τομογραφία αναγνωρίζεται σαν εστιακό σήμα ανωμαλίας στον υποχόνδριο οστικό μυελό (το οστό κάτω από το χόνδρο) που χαρακτηρίζεται από αυξημένο σήμα («άσπρο» χρώμα) στις Τ2 ή STIR ακολουθίες της μαγνητικής τομογραφίας (MRI) και «μαύρο» χρώμα στις Τ1. Μπορεί να απεικονίζονται δοκιδωτά κατάγματα, αιμορραγία χωρίς διάσπαση του παρακειμένου φλοιού ή του υπερκείμενου αρθρικού χόνδρου.

  Αυτές οι αλλοιώσεις δεν αναγνωριζόταν με τις συμβατές ακτινογραφίες αξονική τομογραφία και υπερηχογράφημα.

  Ιστολογικές Μελέτες – Τι συμβαίνει στο Οστό στο Οστικό Οίδημα:

  Το Οστικό οίδημα είναι η συγκέντρωση υγρού μέσα στις οστικές δοκίδες. Πιο συγκεκριμένα στις ιστολογικές μελέτες του Rangger et all. βρέθηκαν, στις περιοχές όπου η  MRI καταδεικνύει αυξημένο σήμα, υπάρχουν υγρό, στοιχεία αίματος, καθώς και στοιχεία φλεγμονής.
  Το υγρό οφείλεται σε αυξημένη διαπερατότητα του τοιχώματος των αγγείων είτε λόγω αυξημένης ενδοαγγειακής πίεσης είτε λόγω αυξημένης ροής αίματος προς τον μυελό.

  Η βλάβη χαρακτηρίζεται ανώμαλη αγγείωση, εστιακή αλλαγή του οστού καθώς και παρουσία δραστικού κυτταρικού πολλαπλασιασμού και διαφοροποίησης ακολουθούμενη από μια διαδικασία οστεοποίησης και αναδιαμόρφωσης σχηματισμού οστών και ζώντων οστεοκυττάρων, πράγμα το οποίο δείχνει αυξημένη ικανότητα αποκατάστασης.

  Τα παραπάνω ευρήματα προκαλούν:

  1. μεταβολή στην πυκνότητα του μυελού των οστών αραίωση των δοκίδων του σπογγώδους οστού που φαίνονται σαν «τρύπες».
  2. συνύπαρξη καταγμάτων κοπώσεως του υποχονδρίου οστού (SIF) όταν έχει συμβεί υπέρβαση των φορτίων που μπορεί να αντέξει το οστό. Ημισεληνοειδής βλάβη υποχονδρίου οστού, περιβαλλόμενη από οστικό οίδημα μυελού.
  3. διαφόρου βαθμού αλλοίωση στον αρθρικό χόνδρο καθώς και στον υποχόνδριο ιστό.
  4. ποικίλου βαθμού νέκρωση των χονδροκυττάρων και των οστεοκυττάρων στο υποκείμενο υποχόνδριο οστό. Ευρήματα που στηρίζουν την άποψη ότι το οστικό οίδημα μπορεί να είναι πρόδρομο στάδιο μετατραυματικής αρθρίτιδας.

  Για Ασθενείς

  Το γεγονός ό,τι συνδυάζει στρατηγικά τα δραστικότερα διαθέσιμα θεραπευτικά μέσα επούλωσης και αναγέννησης Ορθοπεδικών παθήσεων.

  Είναι η ολοκληρωμένη θεραπευτική προσέγγιση των νοσολογιών, δηλαδή της θεραπεία της ιδίας της πάθησης και των συνοδών προβλημάτων που απορρέουν από αυτή, καλύπτοντας όλες τις ανάγκες του ασθενούς και της νοσολογίας του.

  Tο The Ortho.ReGen. Protocol δεν μια θεραπεία. Είναι ένα θεραπευτικό σχέδιο της αναγεννητικής Ορθοπεδικής, που χρησιμοποίει κατάλληλα τα δραστικότερα θεραπευτικά μέσα της ιατρικής επιστήμης και αποκατάστασης, προσαρμοζόμενα κατάλληλα στον ασθενή και τη νοσολογία, προκειμένου να πετύχει την πλήρη ίαση στο συντομότερο χρονικό διάστημα.

  Δείτε περισσότερα

  Ωράριο Λειτουργίας
  • ΔΕΥ-ΠΑΡ 10:00 – 20:00
  Επικοινωνία
  Ρωτήστε μας