Θεραπεία Διαμαγνητικής Αντλίας

«Τι είναι η Θεραπεία Διαμαγνητικής Αντλίας – Ποιες οι Δράσεις της»

Τι Είναι: Η Διαμαγνητική Αντλία είναι μια καινοτόμος μοναδική στο είδος της, θεραπεία που παράγει ένα χαμηλής συχνότητας (ως 7Hz) υπερπαλμικό μαγνητικό πεδίο μεγάλης εντάσεως 2 Tesla (20.000 Gauss) και ποσότητα  εκπεμπόμενης ενέργειας της τάξεως ως 90 Joules, καθιστώντας την Διαμαγνητική Αντλία στις πιο ισχυρές συσκευές φυσικών μέσων στον ιατρικού τομέα. Ο τρόπος εκπομπής είναι υπερπαλμικός. Τα υπερπαλμικά μαγνητικά επίπεδα υψηλής έντασης ονομάζονται, DIA, εξ ‘ου και ΔΙΑ-Μαγνητική Αντλία.

Ποιες οι Δράσεις της Διαμαγνητικής Αντλίας:

Περιληπτικά

 • Έντονη Αποιδηματική Δράση.
 • Αντιφλεγμονώδης Δράση.
 • Αναγεννητική και Επουλωτική δράση.
 • Αγγειοδιαστολή – Βελτίωση της Ιστικής Αιμάτωσης (Επαναιμάτωση)
 • Αναλγητική Δράση – Θεραπεία Πόνου. Σε Οξύ και Χρόνιο Πόνο (Δράση στις αντίστοιχες νευρικές ίνες)
 • Προώθηση φαρμάκων (αντιφλεγμονωδών, αναλγητικών) και επουλωτικών ουσιών
 • Συνδυασμός με θεραπεία Διαθερμίας – Tecar (Transfer Electricity, CApacitive, Resistive). Πολλαπλασιαστική και συνεργική δράση για Οίδημα – Αναλγησία – Αιμάτωση.

Αναλυτικά

 • Έντονη Αποιδηματική Δράση.

Η Διαμαγνητική Αντλία επιδρά μηχανικά με άμεση δράση στην απώθηση των υγρών σε μια περιοχή, καθώς και στην κίνηση των υγρών μέσα και έξω από την κυτταρική μεμβράνη επεμβαίνοντας άμεσα στο οίδημα, μετα-τραυματικής, φλεγμονώδους αιτιολογίας, αλλά και οιδήματα αγγειακής αιτιολογίας (φλεβικά-λεμφικά οιδήματα).

Η συσκευή Διαμαγνητικής Αντλίας CTU-20 | PERISO έχει ενσωματωμένη και συνδυάζει τη θεραπεία Διαθερμίας – Tecar (Transfer Electricity, CApacitive, Resistive). Η συνδυαστική επίδραση της Διαθερμίας / Διαμαγνητοθεραπείας δημιουργεί το πλεονέκτημα της αύξησης της παροχέτευσης των υγρών και της συνεχιζόμενης δράσης και όταν εξαντλείται η θερμική και αγγειοδιασταλτική επίδραση της διαθερμίας (αδιάλειπτη διαθερμική επίδραση).

 • Αντιφλεγμονώδης Δράση.

Η αντιφλεγμονώδης δράση της διαμαγνητικής αντλίας εδράζεται στην ελαττωμένη έκφραση αντιφλεγμονωδών Κυττοκινών. Επιπρόσθετα ενισχύεται το ανοσοποιητικό σύστημα (Φραγκοράπτης, 2008).

 • Αγγειοδιαστολή – Βελτίωση της Ιστικής Αιμάτωσης

Η εφαρμογή του μαγνητικού πεδίου μεγάλης εντάσεως επιδρά στα πολύ μικρά αγγεία με αύξηση της ελαστικότητας των αιμοφόρων και των λεμφικών αγγείων (Bovetti). Ως αποτέλεσμα αυξάνεται η αιματική και λεμφική κυκλοφορία. Η λειτουργία αυτή ρυθμίζεται με συγκεκριμένη επιλογή στη διαμαγνητική αντλία για αγγεία (Vascular Tissue).

Επιπρόσθετα η συνδυαστική λειτουργία που διαθέτει η διαμαγνητική Αντλία CTU-20 | PERISO, του μαγνητικού πεδίου και της θεραπείας Διαθερμίας – Tecar (Transfer Electricity, CApacitive, Resistive), δημιουργεί πολλαπλασιαστική δράση στην αγγειοδιαστολή και αύξηση της αιμάτωσης και της οξυγόνωσης των ιστών αδιάλειπτα και όταν εξαντλείται η θερμική και αγγειοδιασταλτική επίδραση της διαθερμίας(αδιάλειπτη διαθερμική επίδραση). Αποτέλεσμα είναι ο ιστός να αποκτά ελαστικότητα και να μειώνεται ο μυϊκός σπασμός.

 • Αναγεννητική και Επουλωτική δράση.

Η διαμαγνητική Αντλία CTU-20 | PERISO διαθέτει εκείνες τις επιλογές όπως είναι «Ενδοκυττάρια Ενέργεια» και Ενδογενής Βιοδιέγερση (π.χ.Cell Membrane) όπου επιδρώντας στο κυτταρόπλασμα, προάγεται η παραγωγή ATP , η πρωτεϊνοσύνθεση και η έκφραση αυξητικών παραγόντων, βελτιώνοντας τον κυτταρικό μεταβολισμό και τον μεταβολισμό των ενζύμων.

Η εξειδικευμένη Βιοδιέγερση, όπως λ.χ. Cartilage Bone, Tendons, Muscles, Joint συμβάλει την οστεογέννεση (Φραγκοράπτης 2008), χονδρογέννεση και την κολλαγονογέννεση. Οι ιδιότητες αυτές οδηγούν στην επούλωση, πόρωση και στην αναγέννηση τραυματισμένων ιστών.

 • Αναλγητική Δράση – Θεραπεία Πόνου

Η Διαμαγνητική Αντλία εκπέμπει μία συγκεκριμένη συχνότητα (230 kHz), η οποία αλληλοεπιδρά άμεσα με τους υποδοχείς του πόνου με αποτέλεσμα τη βελτίωση του πόνου (αύξηση του ουδού του πόνου).

Αυξάνεται η παραγωγή μορφίνης από τον οργανισμό, με αποτέλεσμα να μειώνεται ο πόνος.

Εξειδικευμένες επιλογές όπως είναι αυτές της Ελέγχου Πόνου (Pain Control) και της Ενδογενούς Βιοδιεγέρσης  (Nerve Fast Fibres, Nerve Slow Fibres) της διαμαγνητικής Αντλίας CTU-20 | PERISO, απευθύνεται στη θεραπεία Οξέος και Χρόνιου Πόνου. Ανάλογα δε, με την βαθμίδωση της έντασης του πόνου που αντιλαμβάνεται ο ασθενής σύμφωνα με το οπτικό ανάλογο (Visual Analogue Score), προσαρμόζονται ανάλογα τα στοιχεία της Διαμαγνητικής Αντλίας, προκειμένου να δράσουν εξειδικευμένα στην ένταση του πόνου, που αντιλαμβάνεται ο ασθενής.

Τέλος στη συνδυαστική εφαρμογή του μαγνητικού πεδίου και της θεραπείας Διαθερμίας – Tecar (Transfer Electricity, CApacitive, Resistive), της διαμαγνητικής Αντλίας CTU-20 | PERISO, τα ραδιοκύματα παράγουν θερμική ενέργεια εντός του ιστού και έχουν αναλγητικό αποτέλεσμα (Καραμπάτζος, 2012). Η αναλγησία επέρχεται λόγω της αύξησης της παρουσίας ενζύμων στους ιστούς που ‘μπλοκάρουν’ τον πόνο.

 • Προώθηση φαρμάκων και επουλωτικών ουσιών

Με την εφαρμογή της προωθητικής ενέργειας της χρήσης της διαμαγνητικής αντλίας και της διαθερμίας, είναι δυνατόν να προωθηθούν εντός του ιστού μόρια (π.χ. φάρμακα και ουσίες) με καθαρά μηχανικό τρόπο, σε βάθος ως και 7 εκατοστά εντός του ιστού, και την ποσότητα της δραστικής ουσίας που παραδίδεται στην περιοχή μέχρι 95%. Έτσι, δραστικές ουσίες λειτουργούν τοπικά στην πάσχουσα περιοχή, παρέχοντας μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και αποφεύγοντας τις παρενέργειες αυτών. Το σημαντικό πλεονεκτήματα είναι η μεγαλύτερη βιοδιαθεσιμότητα της θεραπευτικής ουσίας, με παράκαμψη του γαστρεντερικού και της αιματικής κυκλοφορίας, αποφεύγοντας έτσι τις παρενέργειες της συστηματικής χρήσης τους.

Η προώθηση μορίων φαρμάκων και μορίων μέσω της Διαμαγνητικής Αντλίας, η συγκέντρωση της ουσίας διατηρείτε σε υψηλά επίπεδα με την αύξηση του βάθους διείσδυσης, έχοντας γραμμική σχέση με αυτό. Με τη χρήση της Διαμαγνητικής Αντλίας αποφεύγονται φαινόμενα πόλωσης, φραγμού ή υδρόλυσης, με αποτέλεσμα η ουσία να εισέρχεται απευθείας στο επιθυμητό βάθος.

Φάρμακα τα οποία χρησιμοποιούνται συνήθως είναι:

 • Μη στεροειδή Αντιφλεγμονώδη: diclofenac sodic (voltaren), piroxicam (feldene) κ.α.
 • Κορτιζονούχα: hydrocortisone Betamethasone Dexamethasone κ.α.
 • Μυοχαλαρωτικά: thiocolchicoside (muscoril) κ.α.
 • Αναισθητικά – Αναλγητικά: procaine, xilocane, κ.α.
 • Άγγειο-ενεργά: buflomdil (loftyl), sulodexide κ.α.
 • Ορμόνες: calcitonin κ.α.
 • Άλλα: Hyaluronic. Έχει Α.Β. >1.000g/mol

«Ποιες είναι οι Εφαρμογές της Θεραπείας Διαμαγνητικής Αντλίας».

Ενδεικτικά, η Διαμαγνητική Αντλία βρίσκει εφαρμογή για την αντιμετώπιση.

Παθολογίες Οστών

 1. Επιτάχυνση Πόρωσης Καταγμάτων
 2. Ατελής πόρωση καταγμάτων – Ψευδάρθρωση

Επιτάχυνση της διαδικασίας επούλωσης (σχηματισμός του οστικού κάλου) στη θεραπεία των καταγμάτων των μακρών οστών (κενό κατάγματος < 1 cm).

 1. Οστικό Οίδημα
 2. Άσηπτη Νέκρωση Οστών
 3. Υμενίτιδα
 4. Περιοστίτιδα
 5. Εκφυλιστική Οστεοαρθρίτιδα
 6. Ρευματικές και Φλεγμονώδεις παθήσεις
 7. Επικονδυλίτιδα ( Gulf and Tennis Elbow)
 8. Περιαρθρίτιδα

Παθολογίες Μυών

 1. Μυϊκούς τραυματισμοί (Αιματώματα, Μυϊκή Θλάση – Σπασμός
 2. Μη τραυματικός μυϊκός πόνος
 3. Μυϊκοί Σπασμοί
 4. Θεραπείες πρόληψης τραυματισμών μυο-σκελετικού συστήματος

Παθολογίες Τενόντων

 1. Τενοντίτιδα προσαγωγών
 2. Τενοντίτιδα Αχιλλείου τένοντος
 3. Ασβεστοποιός Τενοντίτιδα Ώμου

Παθολογίες Σπονδυλικής Στήλης

 1. Αυχεναλγια
 2. Οσφυαλγία – παθολογία εκφυλισμένου δίσκου (Δισκοπάθεια)
 3. Οσφυοισχιαλγία
 4. Οξεία νευραλγία Μηριαίου νεύρου

Μείωση του πόνου και της φλεγμονής σε μυοσκελετικές παθήσεις (π.χ. pubalgia, τενοντίτιδα, διαστρέμματα, συσπάσεις και μυϊκά αιματώματα)

Παθολογίες Συνδέσμων

 1. Διαστρέμματα Ποδοκνημικής (GRADEI, GRADE ΙI/ΙΙΙ)
 2. Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα
 3. Πελματιαία Απονευρωσίτιδα

Παθολογίες Νεύρων

 1. Ινομυαλγία
 2. Νευραλγία

Μετεγχειρητική Αποκατάσταση

Επιταχύνει τη διαδικασία επούλωσης των ιστών μετά από χειρουργείο. Εφαρμόσιμη με επιδέσμους, και γύψο.

Αγγειακές Παθήσεις

Λεμφικό, Φλεγμονώδες και Μετατραυματικό οίδημα. Δυναμική παροχέτευση υγρών.

Δερματικές Παθήσεις

 • Οίδημα
 • Αιμάτωμα
 • Τραύματα – Έλκη

Θεραπεία Πόνου

«H Παγκόσμια Καινοτομία της White Clinic Group»

Η Ομάδα της White Clinic Group έχει δημιουργήσει Τροποποιημένα Θεραπευτικά πρωτόκολλα Διαμαγνητικής Αντλίας. Τα πρωτόκολλα του White Clinic Group παρήχθησαν κατόπιν μελέτης της βιβλιογραφίας, τα θεραπευτικά πρωτόκολλα που συστήνει η Εταιρεία της Διαμαγνητικής Αντλίας και της διεθνούς εμπειρίας χρήσης της στις παθήσεις εφαρμογής. Επιπρόσθετα, στα πλεονεκτήματα των θεραπευτικών πρωτοκόλλων του White Clinic Group καταλογίζεται, η προσαρμογή και η μεταβολή των παραμέτρων της ανάλογα με τη φυσιολογία της πάθησης, τη φάση επούλωσης, το χρόνο έναρξης της, εξειδικευμένα για τον κάθε ασθενή (Tailored – Made).

Η Παγκόσμια Καινοτομία της White Clinic Group είναι η συνεργική παράλληλη χρήση Θεραπείας Υπερβαρικού Οξυγόνου και προσαρμοζόμενων θεραπευτικών πρωτοκόλλων Διαμαγνητικής Αντλίας, οδηγώντας σε:

 • Καλύτερα θεραπευτικά αποτελέσματα γενικά στις νοσολογίες εφαρμογής αλλά και των θεραπευτικών αποτελεσμάτων από την χρήση της καθεμίας θεραπείας ξεχωριστά.
 • Επίτευξη των θεραπευτικών αποτελεσμάτων στο μικρότερο χρονικό διάστημα.
 • Λιγότερος απαιτούμενος αριθμός θεραπειών σε σύγκριση εκείνων που απαιτούνται γενικά και την εφαρμογή της καθεμιά θεραπείας ξεχωριστά
 • Θεραπεία σε όλα τα στάδια της νοσολογίας. Από φλεγμονώδη και μεταφλεγμονώδη φάση (με αναλγητική – αντιφλεγμονώδη – αποιδηματική δράση) ως την Επουλωτική και Αναγεννητική (επαιναιμάτωση – νεοαγγείωση διέγερση αυξητικών παραγόντων – κολλαγονογένεση – οστεογένεση – χονδρογένεση).

«Ποια η θέση της Θεραπεία Διαμαγνητικής Αντλίας Στο Οστικό Οίδημα» στο OsteoReGen

«Για Ασθενείς».

Ερώτηση 1η

Είναι Ασφαλής Θεραπευτική Μέθοδος;

Ερώτηση 2η

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της χρήσης Διαμαγνητικής του The OrthoReGen Protocol;

Ερώτηση 3η

          Χρειάζεται μεγάλος αριθμός θεραπειών;