Αποκατάσταση της Φυσιο-κινητικής λειτουργίας και προβλημάτων εμβυομηχανικής

«Τι είναι η Φυσιο-Κινητική Αποκατάσταση και η θεραπεία προβλημάτων εμβυομηχανικής»

Η Φυσιο-Κινητική Αποκατάσταση μια σύνθεση εξειδικευμένων τεχνικών προσέγγισης, που περιλαμβάνουν χειρισμούς & θεραπευτικές ασκήσεις που οργανώνονται σε εξειδικευμένα και εξατομικευμένα θεραπευτικά προγράμματα, που βασίζονται  στην πλήρη γνώση της λειτουργίας, στον κλινικό συλλογισμό, τις ιδιαιτερότητες της νόσου, το στάδιο της παθολογίας, προσαρμοζόμενα στις ανάγκες του ασθενούς.

Ο στόχος της Φυσιο-Κινητικής Αποκατάστασης μετατοπίζεται από την απλή ανακούφιση στην λύση των πραγματικών αιτιών πρόκλησης των προβλημάτων και όχι μόνο στο σύμπτωμα. Σπάζοντας έτσι το φαύλο κύκλο, για αυτό και η αποκατάσταση είναι συνήθως πλήρης και χωρίς υποτροπές.  Ο χρόνος θεραπείας γίνεται πολύ πιο σύντομος, η αποκατάσταση ουσιαστική και πλήρης, αποφεύγοντας τις υποτροπές και τον κίνδυνο ανάπτυξης χρόνιου πόνου και ανικανότητας.

Ο πατέρας της  Ορθοπεδικής Θεραπείας με Χειρισμούς  ή Μanual Τherapy στην Ευρώπη είναι ο Ιπποκράτης.

Προβλήματα Φυσιο-Κινητικής λειτουργίας και Εμβυομηχανικής που είτε είναι υπεύθυνα για την νοσολογία είτε δημιουργούνται ένεκα αυτής, είναι αναγκαίο να διαγνωσθούν και να θεραπευτούν προκειμένου:

 • να αφαιρεθούν παράγοντες που είναι υπεύθυνοι για το πρόβλημα και δημιουργούν εμπόδια επούλωσης.
 • να προετοιμάσουν, να διατηρήσουν και να ενισχύσουν τον  Μυϊκό τόνο, την ελαστικότητα των τενόντων, το εύρους κίνησης των αρθρώσεων κ.α., με σκοπό τη γρηγορότερη και ολοκληρωμένη αποκατάσταση.

«Ποιοι είναι οι Στόχοι και τα Οφέλη της Φυσιο-Κινητικής Αποκατάστασης»

Τα Εξειδικευμένα προγράμματα Φυσιο-Κινητικής Αποκατάστασης στοχεύουν στην:

Αποκατάσταση του προβλήματος

 1. μείωση του πόνου
 2. αντιμετώπιση μυϊκών ατροφιών
 3. ενίσχυση της μυϊκής ισχύος
 1. απελευθέρωση μυών σε σύσπαση, τενόντων και περιτονιών
 2. αύξηση του εύρους κίνησης των αρθρώσεων και της ιδιοδεκτικότητας
 3. μείωση της δυσκαμψίας
 4. βελτίωση της μυϊκής συνεργασίας

Την πρόληψη υποτροπών

 •  αποτροπή πιθανών μυϊκών ανισορροπιών και την επίδρασή τους στις  διάφορες παθολογικές καταστάσεις. 
 1.  επανεκπαίδευση σωστών προτύπων κίνησης και βάδισης
 2.  επανεκπαίδευση ισορροπίας
 3.  επίτευξη του σωστού νευρομυϊκού ελέγχου και τη βελτίωση και ενίσχυση   της μυϊκής δύναμης, μυϊκής αντοχής, της ευλυγισίας, της ισορροπίας.
 4.  επανεκπαίδευση, σε μυοσκελετικό και ιδιοδεκτικό επίπεδο, στην σωστή εργονομία.

Στη γενικότερη βελτίωση της φυσικής κατάστασης και την ευεξία

 1. ενίσχυση της αντοχής
 2. αύξηση της δύναμης, της αντοχής και της ελαστικότητας του μυοτενόντιου συνόλου
 3. αύξηση της κινητικότητας
 4. επαυξήσει των δραστηριοτήτων και τη συμμετοχή σε αυτές

«Ποιοι είναι οι στόχοι και τα οφέλη της θεραπείας προβλημάτων Εμβυομηχανικής»

Η διόρθωση της στάσης του σώματος, η εκτίμηση κινητικών και λειτουργικών ελλειμμάτων, μυϊκών ανισορροπιών, τα οποία προκαλούν την εμφάνιση πόνων και εκφυλίσεων και η διαχείριση αυτών με την χρήση τεχνικών διόρθωσης με κινητοποίηση και χαλάρωση περιτονιών, μυών και τενόντων και επανεκπαίδευση σε φυσιολογικά κινητικά πρότυπα. Η σωστή κίνηση της λεκάνης και ο φυσιολογικός ρυθμός της αναπνοής είναι ζωτικής σημασίας για την αποκατάσταση μιας λανθασμένης στάσης.

«Πως Υλοποιείται και ποια εργαλεία χρησιμοποιούνται στη Φυσιο-Κινητική Αποκατάσταση»

Πως Υλοποιείται: Αρχικά οι ειδικοί της Φυσιο-Κινητικής Αποκατάστασης, οι οποίοι συνήθως συμμετέχουν στην πρώτη κλινική εξέταση του ασθενούς, αξιολογούν και εκτιμούν τις ανάγκες και τους περιορισμούς και στη συνέχεια προτείνουν και εφαρμόζουν το ανάλογο εξειδικευμένο θεραπευτικό πρόγραμμα που πρέπει να ακολουθηθεί και να σχεδιάσουν τις ασκήσεις και τις τεχνικές που θα εφαρμοστούν, με συγκεκριμένους στόχους και προσδοκώμενα αποτελέσματα.

Ο ειδικός της Φυσιο-Κινητικής Αποκατάστασης εφοδιασμένος με την εμπεριστατωμένη γνώση των προδιαθεσικών παραγόντων, της παθολογίας και των πιθανών επιπτώσεων καθώς και την γνώση της ανατομίας, της εμβιομηχανικής και της παθολογίας, συνθέτει τον κλινικό συλλογισμό πάνω στο οποίο χτίζεται το θεραπευτικό μοντέλο, με συγκεκριμένα στάδια, επαναξιολογήσεις και καθορισμένη διάρκεια.

Στην πρώτη φάση αποκατάστασης επιτυγχάνεται η ελάττωση των συμπτωμάτων και ακολουθεί η δεύτερη φάση όπου στοχεύει στη διατήρηση των αποτελεσμάτων και στην πρόληψη πιθανού επανατραυματισμού. Η θεραπεία δεν μένει η ίδια καθ’ όλη τη διάρκειά της, αλλά αναπροσαρμόζεται ανάλογα με πορεία του ασθενούς.

Τα Εργαλεία που χρησιμοποιούνται:

 • Προγράμματα Ατομικών Θεραπευτικών Ασκήσεων (Προγράμματα στο σπίτι)
 • Πρόγραμμα Clinical Pilates με χρήση κρεββατιού Reformer
 • Πρόγραμμα με αντιστάσεις με χρήση ιμάντων TRX. Το σύστημα TRX, γνωστό και ως Total Resistance eXercise, είναι μια ειδική μέθοδος με ιμάντες το οποίο αναπτύχθηκε από έναν Αμερικανό πεζοναύτη, τον Randy Hetrick. Η μέθοδος προπόνησης αυτή χρησιμοποιεί τους ειδικούς ιμάντες με λαβές για να αναπτύξει τη δύναμη, την ισορροπία και τη δύναμη των σταθεροποιών μυών ταυτόχρονα. Η χρήση των ιμάντων TRX αξιοποιεί τη βαρύτητα για να παρέχει την κατάλληλη επιβάρυνση στον ασθενή, η οποία αλλάζει σε ευκολότερη ή δυσκολότερη ανάλογα με την τοποθέτηση του σώματος.
 • Πρόγραμμα με ασκήσεις Αντιβαρύτητας (Aerial). Ο σκοπός της αιώρας είναι να στηρίζει το βάρος του ασθενή και να επιτρέπει ασκησιολόγιο δεν πρέπει ή δεν δύναται να πραγματοποιηθούν στο έδαφος-βαρύτητα.
 • Πρόγραμμα με λάστιχα γυμναστικής και αντιστάσεις με μικρά βάρη, θεραπευτική μπάλα κ.α.
 • Θεραπεία με Kinesio tape.

Το ελαστικό tape ή taping είναι ελαστική αυτοκόλλητη ταινία που μπορεί να διαταθεί μέχρι και 140% περισσότερο από το αρχικό του μήκος. Η ταινία Kinesio αναπτύχθηκε στα τέλη της δεκαετίας του ’70 από τον Δρ. Kenzo Kase, έναν Ιάπωνα χειροπράκτη. Έχει σχεδιαστεί για να μιμείται την ελαστικότητα του δέρματος, ώστε να μπορεί το άτομο να χρησιμοποιήσει όλο το εύρος της κίνησής του. Η θεωρία του kinesiology tape υποστηρίζει πως η εφαρμογή του μπορεί να μειώσει τα επώδυνα συμπτώματα σε τραυματισμούς, να αυξήσει το εύρος της κίνησης, να βελτιώσει την ιδιοδεκτικότητα και να βοηθήσει στην αποκατάσταση της λεμφικής και αιματικής κυκλοφορίας. Όλα αυτά επιτυγχάνονται αφενός με τη δημιουργία τάσης, αφετέρου με την ανύψωση του δέρματος και την αύξηση του κενού κάτω από αυτό.

Συγκεκριμένα συμβάλλει:

 • στην ανακούφιση του πόνου, στη μείωση της φλεγμονής, στη χαλάρωση των μυϊκών ομάδων ή αρθρώσεων,
 • στη βελτίωση της αθλητικής απόδοσης,
 • στην σταθεροποίηση των αρθρώσεων,
 • στην υποστήριξη της φυσικής διαδικασίας επούλωσης
 • στον περιορισμό της μυϊκής κόπωσης
 • στο να βοηθήσει στη λειτουργία των μυών,
 • στο να βελτιώσει την ευθυγράμμιση της στάσης,
 • στο να βελτιώσει την ισορροπία,
 • στο να οργανώσει τα κινητικά πρότυπα,
 • στο να διευκολύνει την αναπνοή,
 • στο να βελτιώσει την αισθητηριακή οργάνωση,
 • στο να υποστηρίξει συνδέσμους και τένοντες,
 • στο να βελτιώσει την κυκλοφορία της λέμφου και του αίματος, και
 • στο να αυξήσει το εύρος κίνησης.

«Ποια τα προνόμια της Φυσιο-Κινητικής Αποκατάστασης του OrthoReGen Protocol του White Clinic Group».

«Ποια η θέση της Αποκατάστασης της Φυσιο-κινητικής λειτουργίας και προβλημάτων εμβυομηχανικής στο Οστικό Οίδημα».